Gewoon Bemiddelen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.gewoonbemiddelen.nl
088 – 43 21 400

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gewoon Bemiddelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gewoon Bemiddelen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– ras

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gewoon Bemiddelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Gewoon Bemiddelen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gewoon Bemiddelen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewoon Bemiddelen) tussen zit. Gewoon Bemiddelen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gewoon Bemiddelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia bewaren wij totdat wij minimaal 12 maanden geen contact met elkaar hebben gehad, zodat we eventueel nog in contact kunnen treden om diensten/producten met elkaar uit te kunnen wisselen.
Adres bewaren wij totdat wij minimaal 12 maanden geen contact met elkaar hebben gehad, zodat we eventueel nog in contact kunnen treden om diensten/producten met elkaar uit te kunnen wisselen.
Telefoonnummer bewaren wij totdat wij minimaal 12 maanden geen contact met elkaar hebben gehad, zodat we eventueel nog in contact kunnen treden om diensten/producten met elkaar uit te kunnen wisselen.
Geslacht bewaren wij totdat wij minimaal 12 maanden geen contact met elkaar hebben gehad, zodat we eventueel nog in contact kunnen treden om diensten/producten met elkaar uit te kunnen wisselen.
Geboortedatum bewaren wij totdat wij minimaal 12 maanden geen contact met elkaar hebben gehad, zodat we eventueel nog in contact kunnen treden om diensten/producten met elkaar uit te kunnen wisselen.
Geboorteplaats bewaren wij totdat wij minimaal 12 maanden geen contact met elkaar hebben gehad, zodat we eventueel nog in contact kunnen treden om diensten/producten met elkaar uit te kunnen wisselen.
e-mailadres bewaren wij totdat wij minimaal 12 maanden geen contact met elkaar hebben gehad, zodat we eventueel nog in contact kunnen treden om diensten/producten met elkaar uit te kunnen wisselen.
bankrekeningnummer bewaren wij totdat wij minimaal 12 maanden geen contact met elkaar hebben gehad, zodat we eventueel nog in contact kunnen treden om diensten/producten met elkaar uit te kunnen wisselen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gewoon Bemiddelen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gewoon Bemiddelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gewoon Bemiddelen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Derden kunnen zijn: Organisaties waarvoor u werkt. Zij zullen op de hoogte moeten zijn van bijvoorbeeld uw naam. Op die manier kunnen zij controleren of de persoon die zou komen ook daadwerkelijk voor hen staat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gewoon Bemiddelen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewoon Bemiddelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gewoonbemiddelen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gewoon Bemiddelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gewoon Bemiddelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gewoonbemiddelen.nl

footer image